Personvern & bruk av cookies

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan RiotCrows AS håndterer dine personopplysninger.

 1. Sentrale begreper
 2. Kontaktinfo
 3. RiotCrows AS er behandlingsansvarlig
 4. Hva slags informasjon er det RiotCrows AS samler inn?
 5. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 6. Informasjon fra andre kilder
 7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 9. Hvor lenge lagres opplysningene?
 10. Hvem kan informasjonen deles med?
 11. Informasjonsdeling med tredjepart
 12. Hvor oppbevares opplysningene?
 13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
 14. Andre formål
 15. Informasjonskapsler
 16. Epost og telefon

1. Kontaktinformasjon til RiotCrows AS 

RiotCrows AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med RiotCrows AS for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen nedenfor:

RiotCrows AS 
Husebyveien 124
1623 Gressvik, Norge
Organisasjonsnummer: 926 019 074
E-post: mail@riotcrows.com

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. RiotCrows AS er behandlingsansvarlig

RiotCrows AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det RiotCrows AS samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt, benytter deg av chat-funksjon eller besøker RiotCrows AS på nett, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan RiotCrows AS muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Post / Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettisde. Samtykke kan trekkes

RiotCrows AS tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med RiotCrows AS tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at RiotCrows AS skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil RiotCrows AS ta bort de opplysningene som finnes om deg. Merk at sletting av informasjonen hos RiotCrows AS kan påvirke kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger. 

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at RiotCrows AS behandler dine personopplysninger godkjenner du også at RiotCrows AS kan registrere andre opplysninger om deg som du har delt ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan RiotCrows AS også supplere dine registrerte opplysninger og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos RiotCrows AS kan det også tilføyes ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling og informasjon om RiotCrows AS, tjenester og produkter
 • For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen slik at RiotCrows AS kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

RiotCrows AS ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en salgsdialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at RiotCrows AS behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til:

 • RiotCrows AS behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • RiotCrows AS kan sende deg direkte markedsføring via e-post om tjenester og produkter
 • RiotCrows AS kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i automatisk utsendte e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

RiotCrows AS behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter slettes informasjonen. Har du en aktiv dialog med RiotCrows AS oppbevares opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner RiotCrows AS opplysningene om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med RiotCrows AS eller representanter for firmaet de siste  2 årene via telefon, ved å besvare e-post, bestille varer, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter RiotCrows AS å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer RiotCrows AS dine personopplysninger i 2 år før informasjonen slettes. I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos RiotCrows AS, behandles dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandles dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med RiotCrows AS. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi RiotCrows AS beskjed slik at dine opplysninger kan slettes.

10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber i markedsavdelingen, utvikling, design, kundesupport eller salg. Oppgitte opplysninger vil i enkelte tilfeller også være tilgjengelig for innleid kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å fullføre levering og oppdrag gitt RiotCrows AS.

11. Informasjonsdeling med tredjepart

RiotCrows AS selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler RiotCrows AS informasjon som:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Post / Leveringsadresse
 • Telefonnummer

Hvis RiotCrows AS har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan RiotCrows AS overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

12. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av RiotCrows AS i kundesystemet. RiotCrows AS har databehandler avtale med firma som så igjen har avtale med sine underleverandører.

13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger RiotCrows AS har om deg. Du kan også kreve at RiotCrows AS retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du RiotCrows AS på e-postadressen angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan RiotCrows AS også hjelpe deg med det

14. Andre formål

Dersom RiotCrows AS skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og RiotCrows AS må opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. RiotCrows AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse og samle informasjon om hvordan du bruker sidene våre.

 • Google Analytics
  Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.
 • Google Adwords
  Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.
 • Facebook Pixel
  Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

16. E-post og telefon

RiotCrows AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

RiotCrows AS gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. RiotCrows AS oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.